PUNTS ISOTÒMICS


Per a un punt P, les rectes isotòmiques de les cevianes AP, BP i CP es tallen en un punt P`que s'anomena l'isotòmic de P. En tal cas l'isotòmic de P` és P.

descÓrregaPunt_isotomic.mac                       descÓrregaPunt_isotomic_infinit.mac


inici
resultats
Ýndexs