SIMEDIANES


Les simedianes d'un triangle són les rectes isogonals de les medianes. Són tres rectes concurrents.

descÓrregaSimedianes.mac


inici
 resultats
indexs