r1035

Les rectes r, s tangents per un punt P a la paràbola inscrita de directriu HP, on H és l'ortocentre, tallen els costats en rA, rB, rC, sA, sB, sC. Els punts mitjans entre rA i sA, entre rB i sB, entre rC i sC estan alineats.

inici
  resultats