r1172

L'el·lipse inscrita amb perspector el retrocentre R i centre el circumcentre O conté el punt X(125) i té eixos paral·lels a les asímptotes de la hipèrbola de Jerabek.

inici
  resultats