r1369

Entre les distàncies d'un punt de l'eix antiòrtic als costats hi ha una que és la suma de les altres dues.


inici
  resultats