r266

Els punts de Gergonne Ge i de Nagel Ng estan alineats amb el retrocentre R, amb X(75) i amb X(65), i X(75) és l'harmònic de R respecte Ge i Ng.


inici
  resultats