PUNT DE GERGONNE   (1/2)


r60 simedià, triangle de contacte interior
r67 punt de Nagel, punts isotòmics
d circumferència d'Adams
d recta de Soddy
d punt X(55)
d recta de Gergonne
r86 hipèrbola de Feuerbach, punt de Nagel, ortocentre, Mittenpunkt, punt de Schiffler
r139 quocient cevià, incentre, punt X(57)
r142 punt X(12), circumcentre, punt de Feuerbach, incentre, punt X(56), ortocentre, baricentre, punt de Schiffler
r144 punt X(12), circumcentre, incentre, simedià, punt de Clawson, punt de Nagel, punt de Spieker, punt X(65)
r234 recta de Soddy, incentre, punts de Soddy, punts harmònics
r266 punt de Nagel, punt X(65), retrocentre, punt X(75)
r274 triangle de contacte interior, punt de Nagel
r279 Mittenpunkt, baricentre, punt X(57), complement
r327 triangle de contacte interior, perspectiva, circumferència de Conway, triangles homotètics
r354 recta de Soddy, incentre, primer punt d'Eppstein, segon punt d'Eppstein, punts harmònics
r355 baricentre, incentre, punt de Nagel, punt X(63), punt de De Longchamps, punt de Schiffler
r361 punt de Nagel
r365 punt de Nagel, retrocentre, estructura dèsmica
r371 perspectiva, triangle anticevià, quocient cevià, retrocentre
r389 incentre, excentres, punt de De Longchamps
r684 pol trilineal, cònica circumscrita, el·lipse inscrita de Steiner, punts de Soddy
r709 punt de Fletcher, circumferència inscrita, punts inversos
r751 perspectiva, punt X(57), triangle de contacte interior
r817 circumferències tangents, punts concíclics
r835 baricentre, incentre, ortocentre, circumcentre, punt associat de Miquel
índexs
1 2