r371

El triangle format pels tres punts de Gergonne addicionals està en perspectiva amb el triangle anticevià aGbGcG del punt de Gergonne principal Ge, amb centre de perspectiva el quocient cevià del retrocentre entre Ge.


inici
  resultats