PUNTS DE SODDY


r213
r234 recta de Soddy, incentre, punt de Gergonne, punts harmònics
r238
r239
r684 pol trilineal, punt de Gergonne, cònica circumscrita, el·lipse inscrita de Steiner
r841 circumferència inscrita, circumferències tangents
r1303 circumferència inscrita

índexs