PUNTS DE SODDY


Els punts de Soddy d'un triangle són els centres de les seves circumferències de Soddy. Són els punts X(175) i X(176) d'ETC.

descÓrregaPunts_de_Soddy.mac


inici
 resultats
indexs