r591

El circumcentre O, el punt X(125), el punt X(403) i l’antipodal de X(125) en la circumferència dels nou punts són quatre punts concíclics.


inici
  resultats