PUNT X(403)


r291 circumferència circumscrita, punts inversos,  punt X(24)
r292 peus de les altures, circumcentre
r584 ortocentre, punt X(186), punt X(468)
r591 circumcentre, punt X(125), circumferència dels 9 punts, punts concíclics
r1101 punts ortoassociats, circumcentre
r1218 circumferència dels 9 punts, triangle cevià, punt X(186)

índexs