r673

Els punts mitjans dels arcs que la circumferència dels 9 punts intercepta en els costats formen un triangle A'B'C' que està en perspectiva amb el triangle de contacte interior Ia, Ib, Ic amb centre el punt de Feuerbach F.


inici
  resultats