r801

Els centres d'homotècia exterior de cada parell de circumferències exinscrites estan a l'eix antiòrtic.


inici
  resultats