EJE DE FERMAT


d punto X(842)
r39 circunferencia ortobaricéntrica, recta de Euler
r202 simediano, punto de simetría de Parry, punto X(265)
r250 circunferencia circunscrita, baricentro, punto de Tarry, punto X(110)
r251 recta de Euler, ortocentro, punto de Tarry, hipérbola de Kiepert
r1197 punto de Tixier, polar trilineal

índexs