Formulació funcions oxigenades.1a

Feu parelles

arrossegant amb el ratolí els elements de la columna de la dreta.
Links:
  • Taula Periòdica dels Elements Químics

  • Grups funcionals i les seves prioritats