Guia

 

Principi
Exercicis i Problemes

Química I

"Enllaç Químic"

¿Vols fer exercicis autocorregits?

 

  Exercicis autocorregits            
  Exercicis d'opció única
         
 
Més exercicis
   
             
  Exercicis de correcte o fals
         
 
Més exercicis
   
             
  Exercicis de completar frase
 
 
Més exercicis
         
               
  Exercicis de triar d'una llista
 
         
 
Més exercicis
         
             
  Exercicis de raonament
 
Més exercicis
       
 
  Problemes corregits pas a pas
 
  Diversos
             
             

Informació sobre els exercicis

Tipus d'exercici:
Autocorregits
   

 

Opció única:

Donada una frase es proposen diverses alternatives o opcións que fan que la frase sigui correcte, s'ha de de triar la frase d'en mig de les frases propossades.

La comprovació es fa automàticament

Solament es considera la primera tria com la tria valida, si no s'encerta la solució correcta es pots continuar dintre de la mateixa questió triant fins a que s'encert però la teva puntuació és la que s'ha optingut en primer lloc.

El tant per cent es fa sobre el nombre total de frases fetas;En finalitzar l'exercici s'indica la relació entre les frases encertades i el total. Exemple: 3/5, tres encerts de cinc frases.

 
Correcte o fals:

Donada una frase hi ha que dir si és correcta o falsa.

La comprovació es fa automàticament.

El tant per cent es fa sobre el nombre total de frases fetas;En finalitzar l'exercici s'indica la relació entre les frases encertades i el total. Exemple: 3/5, tres encerts de cinc frases.

 

 
Arrossegar:

Donades dos columnes de proposicions, dibuixos, etc, hi ha que fer parelles arrossegant els elements de la columna de la dreta fins als de la esquerra.

Clicant sobre un element de la columna de la dreta amb el botó de la esquerra del ratolí i arrossegant-lo fins a posar-lo enfront del element seleccionat de la columna de l'esquerra i deixant anar el botó del ratolí, el element seleccionat es queda fixa en aquesta nova situació; una vegada finalitzar l'exercici es clica sobre "Comprovació" per comprovar els encerts/error fets.

   
Completar la frase:

Donat un text on hi ha un seguit de vuits, hi ha que omplir-los, teclejant la paraula o formula adiente, que fa que la frase sigui correcta i tingui sentit, a vegades i diverses solucions valides.

El botó "Pista" dona cada vegada que es clica una lletra de la solució tenint en compte que aquest fet ens treu puntuació.

La comprovació es fa clicant sobre el botó "Comprovació"

 

Problemes corregits per passos:

Son problemes corregits, el seu desenvolupament es fa per passos, fins arribar a la solució.
 
Tipus d'exercici: NO Autocorregits
Diversos: Exercics diversos per practicar
   
  Problemes: Conjunt de enunciats i problemes corregits
     
     
 
Directrius
 
ACTUALITZAR Es pot tornar a carregar l'exercici directament clicant el menú "Actualitzar", ,del navegador, sense tenir que tornar a aquesta pàgina.
  Més exercicis Exercicis semblants
Diversos: Exercics d'una altre mena, diferents als propostos.