Guia

 

Principi
Exercicis i Problemes

 

Química I

"Compostos del carboni"

¿Vols fer exercicis autocorregits?

 

  Exercicis autocorregits            
  Exercicis d'opció única
         
 
 
             
  Exercicis de correcte o fals
           
 
 
             
  Exercicis d'arrossegar:
formular
         
 
           
 
Exercicis de triar:
anomenar
               
 
         

Informació sobre els exercicis

Tipus d'exercici:
Autocorregits
   

 

Opció única:

Donada una frase es proposen diverses alternatives o opcións que fan que la frase sigui correcte, s'ha de de triar la frase d'en mig de les frases propossades.

La comprovació es fa automàticament

Solament es considera la primera tria com la tria valida, si no s'encerta es pots continuar dintre de la mateixa frase triant fins a que encertis però la teva puntuació és la de la primera tria.

El tant per cent es fa sobre el nombre total de frases fetas, en finalitzar totes les preguntes es dona el tant per cent. Per obtenir la relació de nombre de frases encertades a nombre de frases totals, hi ha de haver hi a cada resposta un Si al calaix corresponent, encara que no s'hagi encertat al primer intent. Exemple: 3/5, tres encerts de cinc frases.

 

 
Correcte o fals:

Donada una frase hi ha que dir si és correcta o falsa.

La comprovació es fa automàticament.

El tant per cent es fa sobre el nombre total de frases fetas, en finalitzar totes les preguntes es dona el tant per cent. Per obtenir la relació de nombre de frases encertades a nombre de frases totals, hi ha de haver hi a cada resposta un Si al calaix corresponent, encara que no s'hagi encertat al primer intent. Exemple: 3/5, tres encerts de cinc frases.

 
Arrossegar:

Donades dos columnes de proposicions, dibuixos, etc, hi ha que fer parelles arrossegant els elements de la columna de la dreta fins als de la esquerra.

Clicant sobre un element de la columna de la dreta amb el botó de la esquerra del ratolí i arrossegant-lo fins a posar-lo enfront del element seleccionat de la columna de l'esquerra i deixant anar el botó del ratolí, el element seleccionat es queda fixa en aquesta nova situació; una vegada finalitzar l'exercici es clica sobre "Comprovació" per comprovar els encerts/error fets.

   
Completar la frase:

Donat un text on hi ha un seguit de vuits, cal omplir-los, teclejant la paraula o formula adiente, que fa que la frase sigui correcta i tingui sentit, a vegades hi ha diverses solucions vàlides.

El botó "Pista" dona cada vegada que es clica una lletra de la solució tenint en compte que aquest fet ens treu puntuació.

La comprovació es fa clicant sobre el botó "Comprovació"

  Ordenar Es tracta de ordenar una serie de palabras, signes, formulas, etc.de tal manera que tinguin el sentit desitjat
 

Problemes corregits per passos:

Son problemes corregits, el seu desenvolupament es fa per passos, fins arribar a la solució.
 
Tipus d'exercici: NO Autocorregits
Diversos: Exercics diversos per practicar
   
  Problemes: Conjunt de enunciats i problemes corregits
     
     
 
Directrius
 
ACTUALITZAR Es pot tornar a carregar l'exercici directament clicant el menú "Actualitzar", ,del navegador, sense tenir que tornar a aquesta pàgina.
  Més exercicis Exercicis semblants
Diversos: Exercics d'una altre mena, diferents als propostos.