Aquesta secció ofereix diversos documents relacionats amb la didàctica de les ciències naturals, especialment la biologia.

 

L’enfocament ciència, tecnologia i societat per a l’ensenyament de les ciències naturals

Ramon Grau

Introdueix les bases de l'enfocament ciència, tecnologia i societat, tant en relació a enfocaments curriculars com pel que fa al disseny d'unitats didàctiques i activitats d'aprenentatge.
 

Tener ideas y ponerlas a prueba

Ramon Grau

Presenta un joc de cartes, Eleusis, que permet introduir l'alumnat en el pensament deductiu i hipotètic-deductiu.
 

Preparar els professors per ensenyar eficaçment al laboratori

Pinchas Tamir

El professor Pinchas Tamir va publicar aquest article a la revista Science Education l'any 1989. En ell proporciona un seguit d'instruments que poden ajudar el professorat a millorar la seva pràctica amb les activitats experimentals.
 

Textos d'evolució

Ramon Grau

Contextualitza i dóna pautes de treball per l`ús al batxilerat de textos històric-científics en l'àmbit de l'ensenyament de l'evolució.
 

Concepcions en evolució

Ramon Grau

Repassa les principals concepcions espontànies de l'alumnat en temes relacionats amb l'herència i l'evolució. Proposa orientacions didàctiques.
 

L'ús d'anàlisis mèdics a l'aula

Ramon Grau

Mostra una exemplificació de l'ús que es pot donar a classe als anàlisi de sang i d'orina.
 

¿Què hace difícil una investigación?

Ramon Grau

Analitza els diferents tipus de treballs pràctics que podem proposar a l'alumnat i discuteix aquells elements que dificulten la planificació i realització de recreques.
 

Enseñar y aprender evolución

Jordi de Manuel i Ramon Grau

Estudia l'origen de les dificultats per a l'aprenentatge de l'evolució i exemplifica diferents activitats que poden ajudar el professorat per ensenyar aquest contingut.
  Concepciones en biologia

Jordi de Manuel i Ramon Grau

Repasa els diferents origens de les concepcions espontànies en biologia i fa una síntesi de les principals idees prèvies de l'alumnat.
     
 

...