El comentari d'una fotografia

Programació de l'activitat

 

Presentació en fitxa. Imprimeix l'activitat i presenta-la en format paper.

 

 

Com es comenta una fotografia

 

Definició

El primer que hem de saber és que una fotografia és un document de gran valor per a l'estudi geogràfic i històric ja que és una representació instantània d'una acció real o d'una composició. A vegades la font pot reproduir una realitat manipulada i d'altres pot resultar totalment fidedigna, per tant es recomana assegurar-se de que la font és vàlida.

Alhora de fer el comentari seguirem aquestes passes:

1.

Anàlisi

  • Tema. Quina és la temática de la fotografia, per norma sol figurar en el peu de foto.
  • Identificació dels elements o dels personatges.
  • Datació. També normalment es troba al peu de foto.
  • Lloc. On està feta.
2.

Comentari

  • Context geogràfic, històric, polític, cultural, ideològic o econòmic. Aquí heu d'ubicar la imatge en el conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, un paisatge, etc.
3.

Conclusió

  • Síntesi de la idea principal. Cal explicar que reflecteix la imatge.
  • Valoració. Importància de la fotografia en el seu context.

 

Activitats

1.

Fes el comentari d'aquesta fotografia:

Alps francesos

 

2.

Fes un collage (mínim de 6 fotos) on es pugui apreciar la importància de la fotografia en l'anàlisi geogràfic o històric.

En aquesta adreça pots trobar alguna imatge http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/index.htm