Construïm un arc de mig punt
 

Programació de l'activitat

 

 

Presentació en una maqueta

 
MATERIAL
 
  • Plastilina
  • Regle
  • Cúter (no és imprescindible, el regle també pot servir)
  • Vernís
 

OBJECTIU

 

Es tracta de construir un arc de mig punt per demostrar les seves propietats (resistent i pràctic).

A la secció Materials/Catàlegs d'elements arquitectònics teniu més informació:

http://www.xtec.cat/~rherna24/mat_arquitec.html#arc_mig_punt

 

 

PROCEDIMENT

1. Modeleu el bloc de plastilina fent un bloc d'uns 20 centímetres de longitud.

2. Amb el regle dividiu el bloc en 5 parts.

3. Ara talleulos amb un cúter o amb el mateix regle.

4. Modeleu-los format un arc i numereu les peces. Si l'heu fet bé s'aguantarà tot sol.

5. Si voleu es pot aplicar una capa de vernís perquè quedi rígid.

 

A continuació teniu un seguit d'imatges on es pot apreciar tot el procés de construcció.