Com construir un gràfic

DEFINICIÓ

A la secció Glossari teniu la definició i l'explicació de cada tipus de gràfic.

 

GRÀFIC LINEAL I DE BARRES

a)

Elements

Tot gràfic consta de:

 • Títol
 • Eix d'abcisses (horitzontal)
 • Eix d'ordenades (vertical)
 • Unitats i nom de les unitats (què són? pomes, persones,...)
 • Línia o barra de dades
 • Llegenda (si fa falta)
b)

Construcció

Es comença fent-lo amb llapis, una vegada que el tenim enllestit es rotula amb un punta fina negre i es pinta si fa falta.

 • Primer pas: Fem els eixos tenim en compte les dades màxima i mínimes que volem representar.
 • Segon pas: Col·loquem les unitats de mesura als eixos i el títol del gràfic.
 • Tercer pas: Marquem les dades amb un punt (gràfic lineal) o amb una línia (gràfic de barres). En el cas d'un gràfic de barres prèviament ordenem les dades de la taula de major a menor o al revés.
 • Quart pas: Una vegada estem segur de que hem representat bé les dades el rotulem i el pintem.
 
GRÀFIC DE SECTORS
a)

Elements

Consta de:

 • Títol
 • Unitats i nom de les unitats (què són? pomes, persones,...)
 • Llegenda (si fa falta)
b)

Construcció

 • Primer pas: El primer que hem de fer és passar les dades percentuals a graus. S'ha de calcular amb una regla de tres tenint en compte que 360º són els 100%.
 • Segon pas: Una vegada tenint els graus els passem a una circunferència amb un transportador d'angles.
 • Tercer pas: Fem la llegenda.
 • Quart pas: Una vegada estem segur de que hem representat bé les dades el rotulem i el pintem.
 
ACTIVITATS
  Ara a la secció d'activitats fes l'activitat "Gràfiques de població".