Exposició virtual: Salvador Dalí
 

Programació de l'activitat

 

Presentació telemàtica. Es tracta d'enviar l'activitat en un document de PowerPoint en format comprimit a l'adreça sociweb@yahoo.es. El procediment serà el següent:

  • Envia l'activitat per e-mail a sociweb@yahoo.es indicant nom, cognom i títol de l'activitat. El document l'has d'enviar com un arxiu adjunt.
  • És totalment obligatori trametre l'arxiu comprimit.
 

 

Es tracta de realitzar un treball en Power Point sobre Salvador Dalí.

Pautes:

  • L'activitat es fa per parelles
  • 1ª diapositiva: Portada
  • 2ª diapositiva: Índex
  • 3ª diapositiva: Biografia de l'autor
  • 4ª i següents: Imatges d'obres (Amb títol, any, mides i ubicació)
  • El treball s'haurà d'exposar a classe.

Fonts:

Avaluació de l'activitat:

Es puntuarà el fitxer enviat per e-mail (recordeu que és obligatori comprimir-lo) i la posterior exposició oral a classe.

En cas de no disposar d'un programa per comprimir arxius a aquesta web trobareu alguns http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet