Juana de Arco
 

Presentació telemàtica. Es tracta d'enviar l'activitat en un document de Word a l'adreça sociweb@yahoo.es. El procediment serà el següent:

 • Obre l'activitat proposada a classe. Fes "Edición/Seleccionar todo/Copiar"
 • Obre un processador de textos (el Word és el més utilitzat) i fes en un document nou en blanc "Pegar".
 • Ara respon les preguntes i dóna el format que vulguis a l'activitat. Procura ser acurat en la presentació.
 • Envia l'activitat per e-mail a sociweb@yahoo.es indicant nom, cognom i títol de l'activitat. El document l'has d'enviar com un arxiu adjunt.
1.

Busca informació sobre la guerra que narra la pel·lícula i redacta un petit informe de 10 línies. Pots buscar informació a:

- http://www.artehistoria.com/

2.

Una vegada heu visionat el film contesta aquestes preguntes:

 • En quin any comença la pel·lícula?
 • Qui era el dofí?
 • Per què Juana de Arco es presenta a ell? Quina batalla guanyarà?
 • En quin gran període històric es desenvolupa l'acció?
 • Fes una piràmide indicant els grups socials en que es dividia la societat d'aquella època.
 • Defineix:

  - Cota de malla

  - Porc espí

  - Pont llevadís

  - Torre de l'homenatge

  - Ariet