Museus de l'expoli?
 

Programació de l'activitat

 

Presentació telemàtica. Es tracta d'enviar l'activitat en un document de Word a l'adreça sociweb@yahoo.es. El procediment serà el següent:

  • Obre l'activitat proposada a classe. Fes "Edición/Seleccionar todo/Copiar"
  • Obre un processador de textos (el Word és el més utilitzat) i fes en un document nou en blanc "Pegar".
  • Ara respon les preguntes i dóna el format que vulguis a l'activitat. Procura ser acurat en la presentació.
  • Envia l'activitat per e-mail a sociweb@yahoo.es indicant nom, cognom i títol de l'activitat. El document l'has d'enviar com un arxiu adjunt.
1.

Llegeix amb atenció aquestes fitxes d'obres d'art.

2.

Ara completa la taula:

Ubicació original
Ubicació actual
Cilindre de Cir    
Altar de Pèrgam    
Nefertiti    
Partenó    
Pedra Rosetta    

 

3.

Llegeix els següents enllaços:

4.

Ara amb tota la informació que has obtingut contesta les preguntes següents:

  • Estan ben conservades les obres d'art?
  • On haurien d'estar aquestes obres d'art?
  • Amb quina postura estàs d'acord amb la del govern Grec o amb la del Museu Britànic? Raona la resposta
  • Fes una reflexió d'unes 10 línies amb la teva opinió i la solució que tu proposaries.