CARTOGRAFIA
   
  SUMARI
 

1. Ubicacions destacades i mapes

2. Aplicacions

3. Activitats

 

  1. UBICACIONS DESTACADES I MAPES
 

Evolució de la ciutat de Barcelona

Llocs històrics

"Mapas interactivos" (Didactila)

Mapes escolars (Institut Cartogràfic de Catalunya)

Punts geogràfics

  2. APLICACIONS
 

Google maps (Tutorials)

Eina per portar mapes històrics al Google maps

OpenStreetMap (L'alternativa a Google maps)

  3. MAPES HISTÒRICS I GEOGRÀFICS
 

Mapes històrics

Mapes geogràfics

  4. ACTIVITATS
 

Batalles de la Primera Guerra Mundial

Distribució de la població espanyola per províncies

Gimcana per la ciutat de Barcelona

Les coordenades geogràfiques

Les meves vacances a...

Mapes i escales

Meteors i núvols