APARELLS METEOROLÒGICS
   
  SUMARI
 

1. Termòmetre

2. Baròmetre

3. Pluviòmetre

4. Evaporímetre

5. Psicòmetre

6. Heliògraf

7. Anemòmetre

8. Penell

 

  APARELLS DE MESURA

Termòmetre

És un aparell que serveix per mesurar la temperatura de l'aire. Hi han diverses escales però aquí parlem de l'escala Celsius (º centígrads), altres països utilitzen l'escala Fahrenheit (Estats Units, Anglaterra,...)

Es basen en la dilatació d'un líquid (mercuri o alcohol tenyit) contingut en un dipòsit que està en contacte amb el medi que es vol mesurar. Si la nostra estació està ubicada a un lloc polar hem tenir en compte que el mercuri se solidifica a -39ºC .

La situació correcta del termòmetre és molt important. Mai ha de rebre directament els raigs solars ni tampoc estar en contacte amb parets, en cas contrari els registres no seran del tot fiables. Resumint, cal situar el termòmetre en un lloc ombrívol i ben airejat, evitant que rebi l'escalfor de parets pròximes.

El termòmetre que necessitem per la nostra estació meteorològica és un de màxima i de mínima. Amb aquest aparell sabrem quina és la temperatura màxima i mínima, una vegada anotades les dades s'han de tornar a baixar els mercuris.

 

 

Baròmetre

És l'aparell que serveix per mesurar la pressió atmosfèrica. N'hi ha de diferents tipus:

  • Aneroide. A l'interior té unes càpsules anomenades "de Vidie" on s'ha fet el buit. Quan la pressió augmenta la càpsula es comprimeix i pressiona una molla que té a dins, quan minva la molla es distén. Aquest moviment es difon a través d'un mecanisme i una agulla ens indica la pressió. No són tan precisos com els de mercuri però són més petits i barats.
  • De mercuri. Inventat per Torricelli el 1642, els canvis en l'altura de la columna de mercuri es mesuren en mil·límetres, hectopascals o milibars.Són més exactes que els aneroides.

Pluviòmetre

Serveix per mesurar la quantitat de precipitació recollida de pluja, de pedra o calamarsa i també de neu. Per a determinar la quantitat de pluja es fa servir una proveta graduada on es fan les lectures directament en mm o litres per metre quadrat. El pluviòmetre adoptat per l´INM és del model Hellman que consta de:

  • Un got cilíndric (secció 200 cm2).
  • Un embut profund perquè les gotes que hagin entrat no surtin en rebotar que condueix l´aigua a un altre recipient cilíndric, el col·lector de boca estreta en la què entra el tub de l´embut.
  • Got col·lector on es conserva l'aigua recollida protegit contra l´evaporació per l´estrenyiment de la boca.

Evaporímetre

 

Aquest aparell ens permet saber la quantitat d'aigua que s'evapora en un temps determinat.És molt senzill: consta d'un tub cilíndric de vidre amb la part inferior oberta. S'omple d'aigua destil.lada i es tapa la part inferior amb un paper secant. Com el tub està graduat ens permet saber la quantitat d'aigua evaporada.

 

 

Psicòmetre

Aparell utilitzat per a mesurar la humitat. Consta de 2 termòmetres, un té el dipòsit en contacte amb un pot amb aigua que actua com a refrigerant d'aquest termòmetre. La diferència de temperatura entre els dos termòmetres es mira en la taula que porta l'aparell i obtenim la humitat relativa.

 

 

 

Heliògraf

 

Serveix per enregistrar la insolació (l'arribada de radiacions solars prou intenses per a produir ombres o les hores de sol eficaç). Hi han diversos tipus però el més conegut és el de bola de vidre. Aquesta actua com una lupa que va cremant uns paperets graduats en hores i mitges hores.

 

 

Anemòmetre

 

L'anemòmetre ens indica la velocitat o la intensitat del vent. El més usual és el de cassoletes (com el de la imatge). Un comptarevolucions mesura el nombre de voltes per saber la velocitat del vent.

 

 

 

Penell

Els anemòmetres acostumen a anar amb un penell (tal i com es pot observar a la imatge). Aquest senzill aparell assenyala la direcció d'on prové el vent. A meteorologia els vents més típics reben el seu nom popular, aquest noms queden determinats a a la rosa dels vents.