CLIMOGRAMES
   
  SUMARI

1. Què és un climograma?

2. Com es fa un climograma?

3. Climogrames del món

  1. QUÈ ÉS UN CLIMOGRAMA
 

Un climograma és un gràfic que reflecteix el clima d'un lloc determinat.

A la gràfica figuren les temperatures (representades amb una línia vermella) i les precipitacions (representades amb un rectangle blau) mitjanes de cada mes i del seu anàlisi es pot interpretar el clima al qual pertany.

Per interpretar un climograma hem de tenir en compte els aspectes bàsics següents:

  • En primer lloc s'ha d'observar si els valors totals de temperatura i precipitació són alts o baixos.
  • Després cal analitzar l'oscil·lació tèrmica, és a dir, la diferència en graus centígrads (ºC) entre el mes més càlid i el mes més fred.
  • A continuació cal valorar el ritme estacional de les precipitacions (en quina estació o estacions es concentren)
  • Finalment, cal analitzar si hi ha sequera estival. Es dóna quan la barra de les precipitacions està per sota de la línia de les temperatures.
  2. COM ES FA UN CLIMOGRAMA
 

Per elaborar un climograma cal seguir aquests passos:

  1. L'eix horitzontal (o d'abcises) es divideix en 12 parts iguals per a cada un dels mesos. Cada lletra és la inicial del mes corresponent.
  2. Es dibuixen dos eixos verticals (o d'ordenades), un a cada extrem. A l'eix vertical de l'esquerra hi representem les temperatures en ºC , i a l'eix vertical de la dreta hi representem les precipitacions en mil·límetres (mm) o en litres per metre quadrat (l/m2). En general, l'escala de precipitacions és el doble de la de les temperatures (10ºC = 20 mm)

CONSTRUIR UN CLIMOGRAMA AMB EXCEL

Amb un mínim de coneixements informàtics es pot construir un climograma amb un full de càlcul. En aquest link hi ha un exemple "Climogrames amb excel"

  3. CLIMOGRAMES DEL MÓN

 

ZONA
CLIMA
CÀLIDA
EQUATORIAL

Akassa (República Democràtica del Congo)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
25.7
26.2
26.4
26.6
26
25.2
24.5
24.4
25.1
25.1
25.8
26
P (mm)
66
166
255
219
432
472
256
235
490
628
270
166

 

TROPICAL

Gondar (Etiòpia)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
19.8
21.5
22.7
22.7
21.7
19.7
17.8
17.9
18.7
19.2
19.3
19.4
P (mm)
4
6
16
43
82
163
330
303
121
50
23
11

 

DESÈRTIC

Alexandria (Egipte)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
14
14.5
16.1
18.4
21
23.8
25.7
26.2
25.1
23.4
19.8
16.1
P (mm)
54
33
14
3
1
0
0
0
1
6
35
66
TEMPERADA
OCEÀNIC O ATLÀNTIC

Aberdeen (Escòcia)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
3
4
7
8
10
12
14
14
12
10
7
4
P (mm)
75
57
50
67
70
55
78
70
65
88
85
80

 

CONTINENTAL

Sant Petesburgo (Rússia)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
-7.8
-6.9
-2.1
4
10.9
15.6
17.7
16.2
11
5.7
0.3
-4.7
P (mm)
38
31
35
33
38
57
79
80
69
66
55
50

 

 

MEDITERRANI

Nàpols (Itàlia)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
9
11
12
15
18
22
26
26
23
17
12
11
P (mm)
120
85
42
48
51
19
10
39
106
124
99
115

 

 

FREDA
POLAR

Thule (Grenlàndia)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
-23.3
-24.6
-24
-17
-5.6
1.5
4.6
3.8
-1.7
-9.8
-16.6
-20.6
P (mm)
6
6
4
6
7
7
16
24
18
12
10
8

 

ALTA MUNTANYA

Estany Gento, Lleida (Espanya)
G
F
M
AB
MG
JN
JL
AG
S
O
N
D
T (ºC)
-3.6
-3.6
-1.5
-0.9
4.7
9.3
12.6
11.8
8.9
4.4
0.2
-2.7
P (mm)
71
74
102
98
139
133
83
117
140
135
123
89