GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
_1. Tipus d'activitats d'avaluació

NIVELLS

Es contemplen 3 nivells d'activitats:

 

 

 

PRESENTACIÓ

Hi han 2 tipus de presentació de les activitats d'avaluació segons sigui la seva correcció:

a) Presentació telemàtica. Es tracta d'enviar l'activitat en un document de Word a l'adreça sociweb@yahoo.es. El procediment serà el següent:

  • Obre l'activitat proposada a classe. Fes "Edición/Seleccionar todo/Copiar"
  • Obre un processador de textos (el Word és el més utilitzat) i fes en un document nou en blanc "Pegar".
  • Ara respon les preguntes i dóna el format que vulguis a l'activitat. Procura ser acurat en la presentació.
  • Envia l'activitat per e-mail a sociweb@yahoo.es indicant nom, cognom i títol de l'activitat. El document l'has d'enviar com un arxiu adjunt.

b) Presentació en fitxa. Imprimeix l'activitat i presenta-la en format paper.

 

_2. Índex d'activitats d'avaluació
UNITAT 9
UNITAT 8
UNITAT 7
UNITAT 6
UNITAT 5