DOMINI DE LA LLENGUA

L'ARTICLE

FER O DONAR?

VERBS I ACCIONS

MOLT, GAIRE O GENS?

PRONOM FEBLE DE PRIMERA PERSONA: EM, 'M

PRONOM FEBLE DE PRIMERA I SEGONA PERSONA: ENS, US(i variacions)

AUGMENTATIUS

DIMINUTIUS

HEM? EM? SONA IGUAL!

COMPTAR SÍL·LABES

LA SÍL·LABA TÒNICA

LLETRES BESSONES: LL, SS, RR

torna pàg principal