CATALÀ A L'AULA D'ACOLLIDA

VINCLES

ORTOGRAFIA

CONTES

DICCIONARIS

CONJUGA VERBS

LÈXIC

PARAULES

D'ON SOM?

CONEIXEMENT DEL MEDI

diari dels estudiants diari Avui
mail

Identificació personal
Ensenyament i educació
Domini de la llengua
Relacions familiars
Estats físics i anímics
Menjar i beure
Rutines diàries
Temps lliure i entreteniments
Habitatge i llocs de residència
Compres
Viatges i trasllats