IDENTIFICACIÓ PERSONAL

JO SÓC.../ EM DIC...

LES LLETRES DE L'ALFABET

CANVIA LA CARA (Joc per treballar la descripció)

 

ELS NÚMEROS

Escrivim números de l'u al dinou

Escrivim números del vint al noranta-nou

Centenes i milers

PECES DE VESTIR

APROFUNDIMENT EN EL VESTUARI

MÉS APROFUNDIMENT EN EL VESTUARI

PARTS DEL COS

 

torna pàg principal