HABITATGE I LLOCS DE RESIDÈNCIA

 

Vocabulari del carrer

Parts i elements de la casa.