Tasca

1. En aquesta WebQuest, doncs, us caldrà:

- investigar sobre el fenomen de la contaminació sonora

- i, especialment, reflexionar sobre quines són les possibles solucions per reduir-la.

2. Per fer-ho, caldrà dividir la classe en grups de 2 o 3 persones i desenvolupar  una de les 10 activitats que s’expliquen al procés, per tal d’analitzar i debatre el tema des de diversos punts de vista.

3. Durant les 3-4 sessions de treball us caldrà preparar una presentació multimèdia per exposar la feina feta i les vostres conclusions a tota la classe.

orella

Voleu veure algun exemple?

El silenci és el crit més fort
 (La vita è bella de Roberto Benigni)

 

Return to the Beginning