Llum i color

D'on provenen les colors de l'Arc de Sant Martí?

Quins són els colors bàsics, els primaris?
Què és la suma additiva de colors?

La llum és un fenomen complexa que s'explica de forma clàssica gràcies a un model basat en raigs lluminosos.

I el color?

Quan observem diversos objectes a més de la seva mida i la seva forma podrem observar la seva coloració: el color. Però, podrem observar un objecte sense llum? No. Com podem veure tindrem que considerar la relació entre llum i objecte, i color.

La llum solar, la qual gaudim durant la major part del dia, és quasi bé sempre igual. A més nosaltres som capaços de generar llum per poder substituir la solar, o sigui, tenim objectes, com poder ser les bombetes, que són capaços de produir llum, fonts primàries.
La major part de les bombetes que tenim donen el que anomenem llum blanca i en il·luminar un objecte amb una d'aquestes el
podrem veure del mateix color que es veu amb la llum del dia.

I les bombetes de colors? Aquelles que fem servir en les festes.
Un paper blanc il·luminat amb una bombeta blanca es veu blanc, si l'il·luminem amb una de vermella, es veu vermell i si ho fem amb una de verda, el veurem verd.

De quin color és, doncs, el paper? De quin color el veuries en ple dia, il·luminat per la llum del sol? Blanc, naturalment. Dons, aquest és el seu color.


La llum i el color estan estretament lligats
Els objectes es poden veure d'un color o un altre segons la llum que els il·lumina


Descomposició de la llum blanca

Què és veu en el cel desprès d'un dia de pluja? L'Arc de Sant Martí.
La llum en passar per les gotes de pluja es descompossa en una sèrie de colors:
VERMELL - TARONJA - GROC - VERD - BLAU - LILA
que constitueixen l'Arc de Sant Martí

Recomposició de la llum

En la figura observem el que anomenem Disc de Newton. Es tracta d'un disc en el que tenim pintats tots els colors de l'Arc de Sant Martí i en fer-lo girar ràpidament observem tots els color mesclats o sigui la suma de tots els colors: el blanc.

A que es deu aquest fet?

Es tracte del fenomen anomenat persistència retiniana: les imatges resten un moment en el retina abans de desaparèixer i, per
tant, dues imatges consecutives es veuen juntes.

Posem dos exemples:

  • dos fotogrames passats seguits donen sensació de moviment
  • els colors de l'Arc de Sant Martí passats molt seguits es veuen junts i tenim davant nostre la suma de tots els colors: la llum blanca

colors-llum primaris

Es tracta del vermell, el blau i el verd que en addicionar-se donen lloc a la llum blanca. O sigui, en cas de coincidir focus
lluminós amb llum d'aquest color en el lloc on van a passar observarem una il·luminació amb llum blanca.

Els color primaris: color-llum primaris

Es tracta del vermell, el blau i el verd que en addicionar-se donen lloc a la llum blanca. O sigui, en cas de coincidir focus lluminós amb llum d'aquest color en el lloc on van a passar observarem una il·luminació amb llum blanca.