Dibuix de l'interior de la Lluna

Quatre estacions sísmiques alimentades per energia nuclear van ser instal·lades durant el projecte Apol·lo per tal de recollir dades sobre l'interior de la Lluna. Només existeix una activitat tectònica residual deguda al refredament i a l'acció de les marees, però altres llunamots han estat causats per impactes de meteors i objectes artificials, com la destrucció deliberata del Mòdul Lunar contra la superfície de la Lluna. Els resultats obtinguts han demostrat que la Lluna té una escorça d'uns 60 quilòmetres d'espessor en el centre del costat proper. Si aquesta escorça és uniforme en tota la Lluna, constituiria el 10% del volum lunar comparats amb menys del 1% de la Terra. Les determinacions sísmiques de l'existència d'una escorça i un mantell a la Lluna indiquen que es tracta d'un planeta estratificat amb diferencicació per processos ignis. Potser té un nucli ric en ferro, molt petit.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar