Foto de l'atmosfera de Mart

L'atmosfera de Mart és molt més prima que la de la Terra, amb una pressió superficial equivalent a una centèsima part de la pressió superficial del nostre planeta. Les temperatures de la superfície oscil·len des de -113º C en el pol durant l'hivern, a 0º C en la cara amb llum durant l'estiu. L'atmosfera està principalment composta de dióxid de carboni (95.3%), nitrogen (2.7%), argón (1.6%), i petites quantitats d'altres gasos. L'oxigen, que és tan important per a nosaltres a la Terra, tot just representa un 0.13 % de l'atmosfera de Mart. A l'atmosfera hi ha només una quarta part de vapor d'aigua. Això sembla suficient per a permetre que l'aigua es congeli en la superfície de Mart. Amb tan poca quantitat d'aigua, rarament s'observen núvols en el cel Marcià. En certes estacions, algunes zones de Mart són assotades per vents tan forts que aixequen la terra de la superfície i llancen pols a l'atmosfera.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar