Foto de la superfície de Mercuri

La història de la formació de Mercuri és similar a la de la Terra. Fa uns 4,500 milions d'anys es va formar el planeta. Aquesta va ser una època d'intens bombardeig dels planetes a mesura que recol·lectaven el material i les restes de la nebulosa de la qual es van formar. En una etapa primerenca d'aquesta formació, Mercuri probablement es va diferenciar en un dens nucli metàl·lic i una escorça de silicats. Despues d'un període d'intens bombardeig, la lava va córrer per la superfície del planeta i va recobrir l'antiga escorça. Durant aquest període es van formar les planes entre els cràters. Després Mercuri es va refredar. Durant la tercera etapa, la lava va cobrir les terres baixes i va produir les planes suaus. Durant la quarta etapa el bombardeig de micrometeorits va produir una superfície polsegosa també coneguda com regolit. Alguns meteorits de major grandària van xocar contra la superfície produint brillants cràters radials. Excepte per les ocasionals col·lisions d'algun meteorit, la superfície de Mercuri ja no està activa i roman com estava fa milions d'anys.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar