Dibuix de l'interior del planeta Mercuri

Mercuri té un diàmetre de 4.880 km. però la seva massa és gairebé la meitat de la de Mart, la qual cosa indica que la seva densitat és molt elevada. Les mesures indiquen una densdad completament anàloga a la terrestre, fent suposar un elevat percentatge de ferro en la composició interior del planeta. Com a conseqüència de l'elevada massa del planeta la gravetat a la superfície és comparable amb la de Mart. La seva extrema proximitat al Sol i el fet que, a la pràctica, no posseeix una atmosfera (n'ha estat mesurada una que a nivell del sòl és un bilió de vegades inferior a la terrestre) li fan experimentar a aquest món infernal les més elevades variacions tèrmiques existents en un planeta. En aquestes condicions els científics exclouen que el planeta pugui albergar qualsevol forma de vida.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar