Cinc fotos del planeta Venus

En aquestes cinc imatges es mostra la tolidad de la superfície de Venus. La imatge central mostra el pol nord de Venus. Les altres quatre imatges estan centrades en punts de l'equador a 0° de longitud (superior esquerra, 90° longitud aquest (superior dreta), 180 ° i 270° de longitud aquest (inferiors, esquerra i dreta). La regió brillant prop del centre de la vista polar és la Forest Maxwell, la muntanya més alta de Venus.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar