Foto de l'atmosfera terrestre

L'atmosfera és la coberta gasosa que envolta el cos sòlid de la Terra. Tot i que té un grossor de més de 1.100 km, aproximadament la meitat de la seva massa es concentra en els 5,6 km més baixos. Vista des de l'espai, la Terra es presenta com un planeta d'un intens color blau, precisament en virtut de la seva capa atmosfèrica i al fet que els dos terços de la seva superfície estan recoberts per aigua. Sovint, amples àrees de la seva superfície estan recobertes d'imponents sistemes nuvolosos que es formen per l'evaporació de les aigües, gràcies als quals no s'acaba el sistema de circulació atmosfèric que caracteritza les diferents estacions de l'any.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar