Foto del camp magnètic de la Terra

El camp magnètic de la Terra, anomenat magnetósfera, regula el comportament de les partícules carregades a l'espai prop de la Terra i protegeix el nostre planeta del vent solar. Les explosions del Sol poden carregar la magnetósfera amb energia, generant tempestes magnètiques que afecten els satèl·lits, les comunicacions i els sistemes de transmissió d'electricitat. La magnetósfera de la Terra atrapa gas electrificat, anomenat plasma. L'estructura en forma de cua en el plasma de la Terra es forma a mesura que una mica del gas s'aboca cap al Sol.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar