Dibuix de l'interior de la Terra

El globus terraqüi està format per una escorça sòlida, la litosfera que té un espessor mig de 90 km. i una composició predominant de roques de silici. Immediatament per sota està el mantell, que arriba fins a una profunditat aproximada de 2.900 km., caracteritzat per material rocós en estat semifluid. Encara més a baix, fins el centre de la Terra, hi ha un nucli amb una composició majoritària de ferro que en la seva part més exterior, des dels 2.900 km. als 1.800 km. de profunditat, està en estat fluid; en la part més interna està novament en estat sòlid. Les densitats d'aquestes capes van des d'un mínim de 2,8 g/cm3 en la litosfera, a un màxim de 13,5 g/cm3 en el nucli interior. Els moviments de fluids en l'interior de la Terra i els corrents elèctrics generats per ells, són la base de l'intens camp magnètic que envolta el nostre planeta i que rep el nom de Magnetosfera.

  <<     Sistema Solar Bàsic     >>  

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar