ILEC i Resolució de problemes

Març 2014

Departament de Matemàtiques i Economia
Institut Pons d'Icart.
Tarragona

L'enllaç del programa ILEC amb la resolució de problemes ha portat al Departament de Matemàtiques i Economia a reflexionar i elaborar un protocol en què s'expliciten les etapes implicades en la lectura de temes relacionats amb la matemàtica i en la resolució dels seus problemes. Aquest és el resultat de les nostres experiències, del treball en el Taller d'Impuls a la Lectura, realitzat en el nostre Centre, i de la guia obtinguda de l'obra de Georges Polya, How solve it, 1945.

D'aquesta tasca n'ha resultat la documentació que es presenta.


 

Departament de Ciències Experimentals

  • Mònica Escarceller

Departament de Matemàtiques i Economia

  • Ramon Masip
  • Maite Moratal
  • Àngel Muñoz
  • Ramon Nolla
  • Angustias Pérez
  • Teresa Perelló (economia)
  • Begoña Periàñez (diversitat)