LA DONA I LA HISTÒRIA
LINKS /+INFORMACIÓ
19-11-08
 
 

PRESENTACIÓ

Aquesta web té com a objectiu donar a conèixer biografies de dones que han destacat al llarg de la història per les fites assolides en les seves corresponents disciplines: literatura,ciència,política,art i filantropia.

També permet conèixer algunes dades del seu país, així com ampliar informació de les seves vides i obres. S'han afegit links que permeten aprofundir en diversos aspectes referits tant directament a les dones aquí exposades com indirectament als diveros àmbits implicats: religó, idiomes, activitats didàctiques referents a la Fam a l' Àfrica...

El contingut de la pàgina s'anirà actualitzant .

Per a qualsevol suggeriment podeu fer ús de l'e-mail.

 

 

 

retorn inici