La Tasca

La tasca que haureu de fer en aquest treball és la següent:

Utilitzareu el programa Power Point per fer la presentació final del treball i demanareu al vostre coordinador d'informàtica que pengi el treball a la web del centre.

Tornar a l'inici de la WQ
Continua amb el procés