ORÍGENS DE LA RAÇA CATALAN-AMERICAN


 

El primer ramader nordamericà important fou el president George Washington, excel·lent ramader i agricultor, un cop es retirà al seu ranxo de Mount Vernon (Virginia). Al 1784, el rei d'Espanya Carlos III, li havia regalat un ase anomenat Royal Gift de la raça zamorana, per obtenir i provar les mules com animals de tir. El marquès de Lafayette envià a Washington un ase negre King of Malta i diverses femelles. Així l'expresident es convertí en el primer criador americà d'ases i mules, al creuar aquells amb les seves eugues. Les mules resultaren ser excel·lents per al tir de carruatges. En diferents èpoques, les mules, a més de treballar en les tasques del ranxo o en les del camp, servien alhora per als enganxaments dels propietaris o de les cases senyorials.

Al 1819 fou comprat el semental de la RAC anomenat Imported Mammoth, el més famós semental del món, comprat a Vic. Tenia 160 cm d'alçada i el seu pelatge era de color "pansa", amb zones platejades. Fou anteriorment, el pare dels millors sementals de Catalunya. L'importà J.R.Brockett de Mount Sterling (Kentucky) i el va vendre a Charleston (Carolina del Sud).

Al 1827, Henry Clay importà alguns exemplars, entre ells el Warrior, segon semental d'importància. Creuà les ramaderies entre elles i sorgí una tipologia diferent d'ases, la raça de Kentucky, coneguda com ase de Kentuchy. Actualment la quasi totalitat dels ases americants són descendents d'aqueste línia. Al 1840, una vegada fixada la raça, començà la cria d'ases catalan-american.

Els ases fundadors de la raça asinina americana, per a la producció de mules, foren importats, majoritàriament, de la conca mediterrània. De les races utilitzades, la Andaluça pel seu color blanc i negre que es convertia en blanc, no era del gust dels americans; la Maltesa i la Italiana eren de poca alçada, insuficient per a les eugues americanes; la del Poitou, encara que s'utilitzà bastant, era massa pesada i de pèl llarg; i la Mallorquina, era indolent.

Però no fou fins al 1819, amb la compra del sementalImported Mammoth, que la seva aportació genètica fou decisiva per a la creació i fixació de la raça americana d'ases. L'esmentat semental català havia estat escollit pel color del seu pelatge, negre o "pansa", per la seva gran alçada i conformació, i per la seva ja demostrada potència genètica de transmissió de les seves extraordinàries característiques a la seva descendència.

Posteriorment, es continuaren exportant cap als Estats Units d'Amèrica, sementals i femelles de la RAC, com ho corroboren les següents dades:

- De 1880 a 1881, 82 exemplars

- De 1882 a 1889, 500 exemplars

- De 1902 a 1910, 125 exemplars

- Al 1904 el Bureau of Industry Animal of U.S.A. demanà dades a Catalunya sobre la , a fi de garantir i preservar aquesta raça.

L'ase americà, al llarg dels anys, ha augmentat la seva talla, té les formes més arrodonides i el color més fosc amb zones blanques. També se l'anomenat ase de Kentucky, però, en general, la seva denominació és la de Raça Catalan-American.

La producció de mules va lligada a la qualitat de la raça asinina i des sementals utilitzats en la reproducció, i a les femelles asinines pel que fa a la cria d'aquesta espècie. Tots els països productors de mules i bestiar asiní, han vingut a comprar a Catalunya, des del segle XIX fins a l'actualitat.

Moltes exportacions fetes a diversos països, com Canadà, Mèxic, Cuba, Brasil, Xile, Argèlia, Sudàfrica, Índia, Austràlia, Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia, i, pràcticament, totes les regions espanyoles, s'han fet per corregir defectes o crear noves races, la qual cosa reflecteix la preponderància de la sobre totes les altres.

Un milionari americà deia: "Si al comprar els sementals els hi pugués comprar també un tros d'aquella comarca de Vic i emportar-me'l, amb les mateixes condicions climàtiques, amb seguretat no aniria més a Catalunya a comprar el seu famós semental"

Aquestes masives exportacions produïren i han produït la desaparició dels millors sementals, restant només els reproductors de menor qualitat. Anys darrere any ha anat disminuint la qualitat de la RAC.