PÀGINA PRINCIPAL:
  • Saps com mengen?
  • Com crien?
  • Com és la pell?
  • Com respiren?
  • Què és l'aleta caudal?

 

BALENES AMB 
BARBES


Glossari
ja saps què volen dir totes les paraules de la web?.
 
 

Pàgines interessants a Internet:

WEB en defensa de les balenes

WEB de fotos de cetacis

WEB educativa


Rècords de les balenes.
Més fotografies.
Parts d'una balena.
Retorn a l'INDEX PRINCIPAL