L'APARELL CIRCULATORI

Funcions

L'aparell circulatori s'encarrega de portar la sang per tot el cos. Està format pel cor i els vasos sanguinis. La funció del cor és impulsar la sang pels vasos sanguinis.

La sang

La sang és un líquid vermellós que circula per l'interior dels vasos sanguinis que recorren tot el nostre organisme. En el nostre cos tenim cinc litres de sang. Algunes de les seves funcions són transportar substàncies per tot l'organisme i protegir el cos de malalties.

Composició de la sang

La sang està formada per un líquid anomenat plasma i per cèl·lules sanguínies que suren en el plasma.


Els vasos sanguinis són conductes de parets elàstiques per on circula la sang. N'hi ha de tres tipus: artèries, venes i capil·lars.

Les artèries transporten la sang del cor a la resta del cos. Tenen les parets gruixudes.
Les venes transporten la sang de les diferents parts del cos cap al cor. Tenen les parets primes.
  Els capil·lars són vasos molt fins que comuniquen les artèries amb les venes. En els capil·lars es produeix l'intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl·lules.  

El cor i la circulació de la sang

El cor és un múscul de la mida del puny situat entre els pulmons. Gràcies al seu moviment de contracció i dilatació, fa circular la sang pels vasos sanguinis.

El cor té quatre cavitats: les dues superiors s'anomenen aurícules i les dues inferiors ventricles. La sang entra per les aurícules, passa als ventricles, i aquests l'expulsen amb força cap a l'exterior.

En el cos hi ha dos circuits sanguinis diferents, el pulmonar i el general.

  • En el circuit pulmonar, la sang va del cor als pulmons, i dels pulmons al cor.
    Als pulmons, la sang expulsa el diòxid de carboni i absorbeix l'oxigen de l'aire.
  • En el circuit general, la sang va del cor cap a les diferents parts del cor (cap, extremitats, intestins, ronyons, etc.) i torna de nou al cor.

En el circuit general, la sang proporciona substàncies nutritives i oxigen a les cèl·lules. Les cèl·lules transformen aquestes substàncies en energia, i generen substàncies residuals i diòxid de carboni que aboquen a la sang, la qual s'encarregarà d'expulsar-les del cor.

 


El funcionament del cor

El cor bomba la sang interrompudament i a gran velocitat. Per bombar la sang, el cor es contreu i es dilata rítmicament. La successió d'una contracció i una dilatació constitueix un batec. En un minut, el cor batega unes 70 vegades, tal com pots observar si et poses la mà sobre el pit.

Observa la continuació com funciona el cor:

El cor està relaxat i but de sang.

Entra sang a les aurícules.

Les aurícules es contreuen i impulsen la sang als ventricles.

Els ventricles es contreuen i expulsen la sang del cor.

 

L'aparell circulatori està format `pel cor i els vasos sangui-nis. El cor impulsa la sang pels vasos sanguinis, que recorren tot el cos.


 

Esquema per a estudiar

 

ACTIVITATS