L'APARELL LOCOMOTOR

Els ossos i els músculs

L'aparell locomotor és l'aparell encarregat del moviment del cos. Gràcies a l'aparell locomotor, podem moure el cos i desplaçar-nos. Està format per dos grans tipus d'elements: els ossos i els músculs.

· Els ossos

Els ossos són unes peces dures i poc flexibles. Tenen tres funcions:

Molts ossos, com els de les extremitats, tenen forma cilíndrica, mentre que d'altres, com els del cap, són plans. Els extrems d'alguns ossos, com els de les extremitats estan recoberts de cartílags, una substància tova i elàstica. El conjunt dels ossos forma l'esquelet.

· Els músculs

Els músculs són la carn del cos. En general, són allargassats i acabats en unes fibres anomenades tendons, per on s'uneixen als ossos.
Hi ha músculs que no participen en el moviment del cos. N'és un exemple el cor.


L'aparell locomotor permet moure el cos. Està format pels ossos i els músculs.

Els ossos i les articulacions

El nostre cos es divideix en el cap, el tronc i les extremitats. Cada part té una estructura òssia especial.

· Els ossos del cap

El cap es divideix en cara i crani. Els ossos del crani protegeixen l'encèfal. A la cara trobem dues cavitats, que allotgen els ulls, i els maxil·lars, on hi ha les dents.
Tos els ossos del cap estan units entre si, sense possibilitat de moviment, excepte el maxil·lar inferior.

Els ossos del tronc

En el tronc podem distingir la columna vertebral i la caixa toràcica

  • La columna vertebral, formada per 33 vèrtebres, allotja al seu interior la medul·la espinal. És l'eix central de l'esquelet: subjecta el crani i les costelles i està unida a les extremitats. Té forma sinuosa i està dotada d'una mica de mobilitat.
  • La caixa toràcica està formada per 12 parells de costelles, que s'uneixen per darrere a la columna vertebral i per davant a un os allargat anomenat estèrnum. Protegeix el cor i els pulmons.

Els ossos de les extremitats

Les extremitats es divideixen en superiors i inferiors. Les superiors s'uneixen al tronc mitjançant l'omòplat i la clavícula, i les inferiors mitjançant la pelvis, que està formada per diversos ossos soldats.

Les articulacions

Les articulacions són els punts on s'uneixen els ossos.Poden ser de tres tipus:

Mòbils:
Els ossos que les formen es poden moure bastant lliurement. En són exemples l'espatlla, el colze, el maluc i el genoll.

Semimòbils:
Els ossos que les formen es mouen molt poc. En són exemples les vèrtebres de la columna vertebral.

Fixes:
Els ossos que les formen no es poden moure. En són exemples els ossos del cap i de la pelvis.

Els moviments de les extremitats superiors

 

Les extremitats superiors estan formades per tres parts, el braç, l'avantbraç i la mà. El braç està unit a la clavícula i l'omòplat, i l'avantbraç uneix el braç amb la mà. Cada una d'aquestes unions o articulacions permet fer uns moviments determinats. A continuació els observarem.
Espatlla
Colze
Canell

L'espatlla permet moure el braç gairebé en totes direccions: amunt, avall, cap a dins i cap enfora.

El colze només té un moviment, el que permet flexionar i estendre l'avantbraç.

El canell pot fer dos moviments, el de flexió i extensió de la mà. Aquest segon moviment és possible gràcies a la rotació del cúbit i el radi.

L'esquelet està format pels ossos i les articulacions. Es divideix en ossos del cap, del tronc i de les extremitats.

Els músculs

Els músculs són la carn del nostre organisme. Estan units als ossos pels tendons, i en contreure's i estirar-se mouen els ossos i, per tant, el cos.

· Els principals músculs del cos

 

· El moviment de l'avantbraç

Els músculs es contreuen i s'estenen. Quan es contreuen, es fan més curts i més gruixuts. Per recuperar la mida i la forma i la forma original, es relaxen i s'estenen. Els músculs només fan força quan es contreuen. Així, per moure l'avantbraç caldran dos músculs: un que en contreure's el flexioni i un altre que en contreure's l'estengui.

La flexió de l'avantbraç

L'extensió de l'avantbraç

 

Quan el bíceps es contreu i s'escurça, flexiona l'avantbraç cap al braç.

Quan el tríceps es contreu i s'escurça, estén l'avantbraç.

El bíceps i el tríceps funcionen coordinadament. Quan un es contreu, l'altre es relaxa i s'estén. Així, mai no poden estar tots dos músculs contrets.

 

 

Els músculs es contreuen i s'estenen. Gràcies a aquests canvis, mouen els ossos.

Esquema per a estudiar

 

 

 

ACTIVITATS